Gå til sidens hovedinnhold

Digitalisering skal gi bedre kreftdiagnostikk

Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har som de første i landet, tatt i bruk digital teknologi som skal gi forbedret kreftdiagnostikk.

Vevsprøver blir skannet og digitalisert slik at diagnostisering kan gjøres uavhengig av fysiske snitt og vevsprøver.

– Det er ikke lenger nødvendig å sende snittene fysisk. Den nye teknologien gjør det enklere å samarbeide på tvers av avstander. Dette fører til bedre faglig samarbeid i regionen, noe som vil gi et bedre tilbud til pasientene, sier avdelingssjef Mari Jebens ved Avdeling for patologi på St. Olavs hospital til ukas nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge. Saken ble først publisert av Helse Midt-Norge IT.

Startet i 2017

Prosjektet ble etablert i 2017, og fra september 2019 ble 95 prosent av alle snitt skannet på St. Olavs hospital digitalisert.

Teknologien gjør det også enklere å hente fram gamle bilder, noe som gir økt kvalitet på diagnostikken og av og til raskere prøvesvar.

I framtida kan løsningen brukes i forbindelse med blant annet mønstergjenkjenning basert på kunstig intelligens.

Hjemmekontor

Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2019. Da landet ble stent 12. mars i fjor kunne patologene som de første i Norge, sitt på hjemmekontor og analysere kreftprøver fra hele regionen.

Målet med prosjektet var å bruke ny teknologi for å møte økningen av nye krefttilfeller i kombinasjon med mangel på patologer. Tradisjonelt leter patologer etter kreftceller ved å studere vevsprøver i mikroskop.

Kommentarer til denne saken