Det bestemte formannskapet i Surnadal torsdag.

Det betyr at kommunedirektør Knut Haugen og ordfører Margrethe Svinvik om kort tid inviterer seg til samtale og dialog med Todalen grendelag og andre organisasjoner i Todalen for å avklare ønsker og forventninger fra lokalsamfunnet for bruk og disponering av skolebygget.

Som tidligere omtalt ble siste skoledag forrige uke også aller siste skoledag for elevene ved Todalen skule, som fra og med nå er historie.

I saken som formannskapet diskuterte torsdag, lanserer Haugen sju mulige alternativ: 1. selge bygget slik det står. 2. Rive hele bygget og frigjøre arealet til andre formål, for eksempel boligbygg for utleie. 3. Rive den eldste delen, og deretter selge den nyeste delen. 4. Rive den eldste delen og deretter inngå langsiktig driftsavtale med for eksempel grendelaget om bruk og driftsansvar for resten av bygget. 5. Inngå langsiktig driftsavtale med for eksempel grendelaget om bruk og driftsansvar for hele bygget. 6. La bygget stå ubrukt og stenge det for å bruke mer tid på vurderingen, og 7. Bygge om deler av bygningsmassen til andre formål, for eksempel bolig.

Haugen understreker at man i vurderingen må ta med seg byggets viktige posisjon og historiske verdi, mens kommunen må vurdere driftskostnader, ansvar for framtidig vedlikehold og alternativ bruksverdi og bruksformer.

Driftskostnader til forsikring og strøm er beregnet til 50.000-75.000 kroner i året, som vil påløpe selv om bygget står tomt.