112 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 14.026 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 112 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 239 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Seks av ti venter økt koronasmitte

60 prosent av de spurte tror tallet på nye koronatilfeller her i landet vil øke, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion. 18 prosent tror på en reduksjon, mens 22 prosent tror tallet blir uendret.

Hvis en trekker de som tror på reduksjon fra dem som tror på økning, er det 42 prosent. Dette tallet har hatt en vesentlig nedgang fra august, da det lå på 57 prosent. Det er første gang trenden går nedover siden mai.

32.000 permitteres

Flyselskapene American Airlines og United Airlines permitterer fra i dag til sammen 32.000 ansatte. Begrunnelsen er at Kongressen ikke har klart å få på plass en redningspakke for den koronarammede luftfartsindustrien.

Men de to selskapene holder døren åpen for å avlyse permitteringene hvis Kongressen klarer å få i stand en hjelpepakke i løpet av de neste dagene.

Tokyo-børsen måtte stenge

En teknisk feil gjorde at Tokyo-børsen måtte innstille handelen hele dagen. Feilen ble oppdaget like før børsen skulle åpne, og etter en stund ble det klart at handelen måtte forbli innstilt resten av dagen.

Detaljer rundt feilen er ikke oppgitt, utover at Japan Exchange Group melder om tekniske problemer knyttet til levering av. markedsinformasjon, men den regnes som den alvorligste på 13 år.

Regjeringen vil ha 100 nye utdanningsstillinger for leger

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 26,5 millioner kroner til å opprette 100 nye såkalte LIS1-stillinger for leger.

– Kommunene er helt avhengige av å rekruttere leger i den krisen vi står i. Derfor er det svært gledelig at regjeringen nå styrker opplæringen både i sykehusene og i kommunehelsetjenesten, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høyre, i en kommentar til budsjettlekkasjen.

Brann i bil som kjørte av veien

En person betegnes som alvorlig skadd i en bilulykke ved Noresund. Det brøt ut brann i bilen, men den er slokket.

Ulykken skjedde på fylkesvei 2896 ved Sandmoen, opplyser Sørøst politidistrikt, som fikk melding om saken rett før klokka 3 i natt.