Dette skilte KBK fra spill i Europa i 2021

Av

Fargetabellen over viser hva som skilte KBK fra å gjøre det helt store i årets sesong.