Lederlønna i Møre og Romsdal ligger over landssnittet, men likevel under de andre vestlandsfylkene.

En gjennomsnittlig mellomlederlønning i Møre og Romsdal er på 637 700 kroner før skatt. Det er 102,1 prosent av årslønnen til en gjennomsnittlig norsk mellomleder, som ligger på 624 400 kroner før skatt.

- Møre og Romsdal er ganske gjennomsnittelig når det gjelder lederlønninger. Fylket har en del næringsliv som trekker opp lønnsnivået, sammenlignet med for eksempel trønderfylkene. Samtidig som de ikke kommer helt opp til nivåetde ligger på i Hordaland og Rogaland, sier Jan Olav Brekke, forbundssjef i Lederne.

Tallene er tatt fra Norsk ledelsesbarometer 2015, som er en rapport gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av organisasjonen Lederne.

Lønner seg å være kar

Det er betydelig forskjell på lønnsslippen til kvinnelige og mannlige ledere i Møre og Romsdal. Mens kvinnelederne i fylket i snitt tjener 532 400 kroner, ligger herrenes lønn på 674 500 kroner.

Kvinnelige ledere i Møre og Romsdal ligger dermed under landssnittet på lederlønninger, mens herrene ligger litt over gjennomsnittet.

Regionale forskjeller

I undersøkelsen forklares lønnsforskjellene mellom fylkene med andel av lederne som er ansatt i olje, gass og rederi. Tar man ut olje, gass og rederi og ser på ledere i andre sektorer blir forskjellene fra fylke til fylke mye mindre.

Lederlønn etter fylke

1. Rogaland: 716 100  

2. Oslo: 690 400  

3. Hordaland: 656 900  

4. Sogn og Fjordane: 652 300  

5. Møre og Romsdal: 637 700  

6. Vest-Agder: 624 100  

7. Sør-Trøndelag: 617 500  

8. Vestfold: 594 400  

9. Akershus: 583 200  

10. Buskerud 565 500  

11. Nord-Trøndelag: 563 300  

12. Telemark: 562 000  

13. Finnmark: 560 700  

14. Nordland: 546 800  

15. Troms: 543 500  

16. Østfold: 539 500  

17. Hedmark: 520 800  

18. Oppland: 507 900  

19. Aust-Agder: 507 300  

(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2015 – gjennomført blant medlemmer i organisasjonen Lederne. Tallene viser gjennomsnittlig bruttolønn 2014 i NOK. Snitt for hele landet: 624 400)