Klikk på grafikken for å få opp strømpris på gitt tidspunkt.

Her finner du strømbørsen på NordPools nettsider.

Tallene i grafikken er spotprisen inkludert mva. på 25 prosent, men nettleie og offentlige avgifter kommer i tillegg.

Prisområder

  • Det er store forskjeller mellom strømprisene nord og sør i landet. Det skyldes ulik kraftsituasjon mellom regionene og ulik overføringskapasitet.
  • Strømnettet er delt i disse områdene: Østlandet (NO1), Sørlandet (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vestlandet (NO5).
  • Strømnettet i Norge gir ikke plass til at strømmen kan flyte helt fritt i enhver situasjon. Dermed kan det bli overskudd av strøm noen steder med lave priser, mens det er underskudd og høye priser i andre områder.
  • Også Sverige og Danmark er inndelt i prisområder på samme måte som Norge.

Les artikler om kraftsituasjonen på tk.no/strømpriser.