Dette er noen av lekkasjene som har kommet til de nasjonale mediene så langt.

NRK: Regjeringen vil ha gratis barnehage for alle i nord

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gi gratis barnehageplasser til alle som bor i Finnmark og Nord-Troms, opplyser flere kilder til NRK.

Tiltaket vil gjelde for alle som bor i det som blir kalt tiltakssonen i Troms og Finnmark, skriver NRK. Den omfatter hele Finnmark, samt de sju Nord-Troms-kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i, og myndighetene har tidligere gitt kutt i studielån og fritak for arbeidsgiveravgift som noen av tiltakene.

Dagbladet: Fagforeningsfradraget øker

Fagforeningsfradraget øker til 7.700 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, bekrefter kilder til Dagbladet.

I fjor økte fradraget fra 3.800 kroner til 5.500 kroner. Daværende arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) lovet da at fradraget skulle økes til 7.700 kroner i år, skriver avisen.

Totalt koster økningen rundt 680 millioner kroner basert på kostnadene som ble beregnet i fjor.

Adresseavisen: Mer stipend til VGS-elever

Økt utstyrsstipend og borteboerstipend er blant det regjeringen legger fram i sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

Borteboerstipendet foreslås økt med 6.600 kroner i året. Det betyr 660 kroner ekstra i måneden, skriver Adresseavisen. Da får borteboer-elever 5.539 kroner i måneden, mot 4.979 kroner i dag.

Totalt foreslår regjeringen å øke potten for borteboerstipend med 57,3 millioner kroner og utstyrsstipend med 50,1 millioner kroner i 2023, skriver VG.

Elever på videregående får ulike summer i utstyrsstipend, avhengig av hvilket utdanningsprogram de går.

Stipendet gis ut fra ulike satser, hvor de som har minst behov for utstyr til skolen får stipend på sats 1, mens de som må bruke mest får stipend på sats 4.

Fra og med neste skoleår vil regjeringen innføre sats 5, som er høyere.

– Økonomi skal ikke være et hinder for å ha tilgang på god utdanning, og det skal heller ikke være et hinder for å velge den linjen man har lyst til å gå på, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Aftenposten: Regjeringen skrur opp utbytteskatten

Regjeringen hever skattene på både aksjeutbytte, formue og inntekt for dem som tjener over 750.000 kroner, opplyser en kilde til Aftenposten.

Det opplyses ikke hvor mye de aktuelle satsene skrus opp, skriver avisen.

I fjor hevet Støre-regjeringen utbytteskatten med om lag 3,2 milliarder kroner og formuesskatten med 4 milliarder kroner.

Når finansminister Trygve Slagsvold Vedum torsdag legger fram statsbudsjettet for neste år, vil altså disse skattene skrus ytterligere opp.

VG: 690 millioner kroner til fastlegeordningen

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil bruke 690 millioner kroner på å styrke fastlegeordningen i forslag til statsbudsjettet for 2023 som legges fram torsdag.

Budsjettforslaget gjelder fra 1. mai 2023, og den totale prislappen på forslaget for et helt år blir 920 millioner kroner, skriver VG.

480 millioner skal brukes til å styrke fastlegenes basisfinansiering fra 1. mai 2023 og endre den slik at pasienter med store og langvarige behov skal få bedre oppfølging.

– Pasientens alder, kjønn og helsestatus skal ha betydning for det faste tilskuddet legen får for å ha pasientansvaret. Det legger til rette for at fastlegene kan ha kortere lister og vil gi dem mer tid til de pasientene som trenger dem mest. Målet er at det skal bli enklere å kombinere jobben med et vanlig liv, sier Kjerkol.

200 millioner kroner skal sikre den såkalte alis-ordningen, som er utdanning for nye leger som skal bli spesialister i allmennmedisin.

10 millioner kroner skal brukes til infrastruktur for forskning på allmennmedisin.

– Vi skal følge opp i 2024 med ytterligere endringer for å gi oss en bærekraftig fastlegeordning og sikre gode allmennlegetjenester over hele landet, sier Kjerkol.

En undersøkelse Legeforeningen publiserte i august, viste at 235.000 innbyggere står på en listen uten fastlege.

Dagbladet: Oljeskattepakken blir videreført i statsbudsjettet

Oljeskattepakken blir videreført i regjeringens forslag til statsbudsjett, men det kan komme justeringer, erfarer Dagbladet.

Det kan bli justeringer i eller rundt oljeskattepakken for å hente mer penger direkte fra oljeselskapene. Disse beløpene kan bli i milliardklassen, opplyser kilder med innsikt i budsjettarbeidet til Dagbladet.

Oljeskattepakken er beregnet å koste staten til sammen 11 milliarder kroner.

Dagbladet får opplyst at det ikke kommer endringer som vil ramme leverandørindustrien eller stoppe utbyggingen av planlagte prosjekter.

I juni 2020 ble de daværende regjeringspartiene, sammen med Ap, Sp og Frp, enige om den såkalte oljeskattepakken som ga oljeselskapene store skattefordeler som følge av koronapandemien.

Disse skulle gjelde investeringer gjort i 2020 og 2021, men også nye prosjekter hvor det leveres inn en plan for utbygging og drift innen utgangen av 2022.

Flere, deriblant tidligere statsminister Erna Solberg, har vedgått at skattepakken var en feil.

– Jeg tror de fleste av oss kan se at med de høye oljeprisene vi har nå, så har det vært helt unødvendig. Men det visste vi ikke da, har Solberg uttalt.

NRK: Vil bruke 900 millioner for å hjelpe unge som sliter

Regjeringen lover å bruke nesten 1 milliard kroner på å hjelpe unge som sliter, i det de kaller for «ungdomsløftet».

I sitt forslag til statsbudsjettet vil regjeringen prioritere flere tiltak for å hjelpe unge inn i arbeid eller utdanning. De vil også styrke tilbudet for psykisk helse, skriver NRK.

Regjeringen har satt av omtrent 900 millioner kroner til dette. Helse- og omsorgsdepartementet vil blant annet bruke 300 millioner kroner ekstra på tiltak innenfor rus og psykiatri.

150 millioner kroner skal gå til lavterskeltilbud i kommunene. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til NRK at mange som står utenfor arbeidslivet, har behov for helsetjenester.

– 70 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger, har en psykisk helseutfordring, sier Kjerkol.