Gå til sidens hovedinnhold

Dette er koronatiltakene i Kristiansund

Tirsdag har smittevernledelsen vedtatt lokale tiltak i forbindelse med den økende koronasmitten i samfunnet. Her blir isolasjonstiden forlenget, og det blir lokal smittekarantene i en uke for nærkontakter – uansett vaksinestatus.

Kristiansund kommune opplyser i en pressemelding tirsdag ettermiddag at vedtaket om koronatiltak er gjeldende fra onsdag 17. november klokken 12.00 og fram til onsdag 24. november klokken 12.00.

– Med hjemmel i smittevernloven § 4.1 første ledd bokstav d, gjør kommuneoverlegen i Kristiansund vedtak som innebærer oppskalering av TISK med forlengelse av isolasjonstid ved SARS-CoV-2 til 7 dager og innføring av lokal smittekarantene på 7 dager for husstandsmedlemmer uansett vaksinasjonsstatus, skriver kommunen.

TISK betyr testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene.

Her er vedtaket

Vedtaket er som følger:

1. Varighet av isolasjon utvides til 7 dager for personer som har påvist SARS-CoV-2. Gjelder for fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre.

2. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist SARS-CoV-2 skal i karantene i 7 dager fra testdato hos påvist tilfelle. Karantenen forutsetter at det har vært nærkontakt. Karantenen gjelder for både fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenen.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør i løpet av karantenetiden testes minst to ganger med PCR på kommunens teststasjon. Siste test bør være tidligst på dag 5 av karantenen. Ved symptomer skal man teste seg så snart som mulig.

Noen får unntak

Dette er unntakene:

a) Der arbeidsgiver i henhold til DSB sine retningslinjer definerer den ansatte som samfunnskritisk kan det gis karantenefritak i arbeidstiden, men ikke på fritiden. Et slikt karantenefritak bør praktiseres strengt og bør ledsages av forsterkede smitteverntiltak (munnbind og daglig testing med hurtigtest eller PCR).

b) Personer som har fått boosterdose/ 3. dose av koronavaksinen og det har gått mer enn 1 uke.

c) Personer med gjennomgått Covid-19 siste 6 måneder.

39 koronasmittede i forrige uke

Kristiansund kommune begrunner tirsdagens vedtak med at «SARS-CoV-2 er definert som en allmenfarlig smittsom sykdom, og Kristiansund har et lokalt utbrudd med stigende smittetrend».

Kristiansund har hatt økende smittetall de siste ukene med 15 påviste tilfeller av SARS-CoV-2 i uke 43, 7 tilfeller i uke 44 og en økning til 39 koronasmittede i uke 45. Vi er nå i uke 46.

Les også

Har vedtatt nye koronatiltak i Kristiansund: – Vi prøver å gå inn der smitterisikoen er størst

Den stigende smittetrenden understrekes av økende utslag av SARS-CoV-2 i avløpsvannet. De smittede har vært i alle aldersgrupper, men hovedvekten har vært skoleungdom. De påviste tilfellene har både vært vaksinerte og uvaksinerte.

«Det er flere pågående utbrudd ved skoler og TISK-arbeidet er krevende. Lokalt oppleves det at søsken og husstandsmedlemmer smitter nye klasser og grupper videre. I flere tilfeller har hurtigtest vært negativ der PCR samme eller påfølgende dag har vært positiv. Strategien med test i stedet for karantene klarer ikke å bremse smitten», skriver Kristiansund kommune i pressemeldingen.

Kommunen peker ellers på følgende:

  • Langt over 50 prosent av husstandsmedlemmene blir smittet
  • Trafikklysmodellen er vurdert og anses ikke som tilstrekkelig for å hindre smitten
  • Belastningen på barn vurderes som akseptabel, og tiltaket vil hindre at de smitter andre barn – noe som medfører mindre smittebelastning på skolene
  • Svært mange har symptomer på dag 5, og dette utgjør en fare for smittespredning
  • Kommuneoverlegen vurderer forsterkingen av TISK og innføringen av begrenset smittekarantene som det minst inngripende effektive tiltaket som trengs for å få kontroll på det lokale utbruddet.

Kommentarer til denne saken