Kristiansund kommune opplyser i en pressemelding fredag ettermiddag at kommuneoverlegen gjør 03.12.21 følgende hastevedtak i henhold til Smittevernloven § 4.1:

  • Serveringssteder og arrangører plikter å registrere gjestene med navn og telefonnummer.
  • Serveringssteder og arrangører plikter å varsle gjestene selv ved smitteeksponering når de blir bedt om å gjøre det av kommunen.

Vedtaket gjelder fra onsdag 08.12.21 kl 12.00 og varer til 15.12 kl 12.00.

Begrunnelse for vedtaket:

«Det er stigende koronasmitte i Norge og i Kristiansund. Det er mye usikkerhet rundt smittsomhet og vaksineeffekt rundt omikronvarianten. Kristiansund har de tre siste dagene en betydelig smitteøkning. Det er press på testkapasitet og smittesporingskapasitet. Utbrudd av korona gir et generelt press på helsetjenestene.

Det er stor bekymring rundt at arrangementer i forbindelse med jul skal skape massesmittehendelser som gjør at situasjonen kommer ut av kontroll i et allerede presset lokalt helsevesen. I disse situasjonene vil det være raskt behov for god smittesporing og informasjon til deltagere på arrangement og serveringssteder hvor det har vært smitte.

Vedtaket er vurdert etter Smittevernlovens § 1.5 og anses som formålstjenlig, effektivt, ikke for belastende for serveringssteder og arrangører og etter en helhetsvurdering som det beste tiltaket i dagens situasjon. Kommuneoverlegen har gjennomført et dialogmøte med næringslivet, samt utvalgte store arrangører og serveringssteder. Det vil bli orientert regionalt om vedtaket».

Les mer i denne saken: