Fra og med 22. juni kan de som har bestilt reise til og med 1. juni søke. Det kan også barn under 18 år, som har bestilt reise etter 1. juni.

Kriteriene som gjelder fra onsdag 22. juni er:

1. Reise bestilt til og med 1. juni

2. Reise bestilt etter 1. juni til barn under 18 år

– Ved å utvide kriteriene ønsker vi spesielt å hjelpe barnefamilier. Vi ser at det er mange barn som har utløpte pass, eller aldri har hatt pass. Nå håper vi at flere familier får tatt ferieturen til utlandet. Men jeg må understreke at det ikke er sikkert at alle får og jeg ønsker å forberede alle på at det kommer til å bli køer, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet i en pressemelding.

Man kan tidligst søke syv dager før planlagt reise ved å møte opp på et av pass- og ID- kontorene som utsteder nødpass, se oversikt her: https://www.politiet.no/tjenester/pass-og-id-kort/nodpass/

Vær spesielt oppmerksom på at du må ha med følgende ved søknad om nødpass:

  • Dokumentasjon på bestilling av reise, hvor det fremgår når reisen starter og at reisen er bestilt senest 1. juni.
  • Gyldig legitimasjon (MÅ ha med pass eller ID-kort. Har søker ikke pass eller ID-kort fra før godtar politiet annen gyldig legitimasjon, søker må godtgjøre identiteten sin.)
  • 2 passfoto i farge.
  • Kr 1.000 i kontanter eller på debetkort.

For deg under 18 år:

  • En av foreldrene må møte sammen med barnet.
  • Gyldig legitimasjon (MÅ ha med pass eller ID-kort. Har søker ikke pass eller ID-kort fra før godtar politiet annen gyldig legitimasjon, søker må godtgjøre identiteten sin).
  • Pass eller ID-kort fra begge foreldre, evt. bekreftet kopi fra den forelderen som ikke møter. Har man ikke pass eller ID-kort fra før må man ha med annen gyldig legitimasjon.
  • Datert, signert og originalt samtykke/fullmakt. Den kan ikke være eldre enn 3 mnd.

– Politiet har en begrenset beholdning av nødpass. Vi vil derfor fortsette å følge situasjonen nøye, og justerer kriteriene igjen hvis situasjonen endrer seg.

Nødpass i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal kan du søke om nødpass ved Ålesund og Kristiansund politistasjon.

Som en midlertidig løsning, kan du i perioden 27.06.22 til 31.12.22 også søke om nødpass ved Molde politistasjon.

– For å sikre at våre kunder skal slippe å stå i kø ber vi om at du som har behov for nødpass tar kontakt med politiets sentralbord for å avtale time, skriver politiet i pressemeldingen.

Du kan ringe telefonnummer 70 11 87 00 mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 15:00.

– Vi takker for at du ikke ringer på kveld og i helgene, vi vil da ikke ha anledning til å bistå med time for nødpass/veiledning opp mot pass og ID-kort.