Dette er dagens bane: – Det er ikke særlig attraktivt å oppholde seg der

Møst velforening ønsker seg ballbinge, og har fått areal av grunneier.