– Det vil bli gjort en ny vurdering i løpet av første halvdel av september