Det er 197 land og 7,9 milliarder mennesker i verden. I Norge er vi 5 436 000, og det er 0,07 prosent av verdens befolkning.

Vi er den 15. største oljeprodusenten, og har de nest høyeste drivstoffpriser i verden, kun slått av Hong Kong.

Vi skal redde verden med svinedyre klimatiltak og avgiftstyning av befolkningen.

«Det skal merkes at vi er i regjering» sa statsminister Støre, og det gjør vi til gangs.