Gå til sidens hovedinnhold

Det må bli lønnsomt å produsere mat på fornybare norske ressurser i Norge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge har bare 3% dyrkajord av det totale landarealet mens bare 1% er egnet til kornproduksjon. Derimot er om lag 40% av Norge beiteland, en ressurs som blir stadig mindre brukt.

FAO (FNs matorganisasjon) ber hvert land om å produsere sin basismat på egne fornybare ressurser etter agroøkologiske prinsipper. Det betyr i korthet å produsere mat til den norske befolkningen på norske ressurser.

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag ber Norsk Bonde- og Småbrukarlag legge dette til grunn når man lager til et krav i fremtidige jordbruksforhandlinger:

- Gjøre det lønnsomt å bruke norsk areal. Da vil prisforholdet mellom grovfor og kraftfor være avgjørende. Vi foreslår derfor at prisnedskrivningen på kornet flyttes over til beitetilskudd samtidig som denne støtten 5 dobles. Å øke tilskuddet til beite er den bevilgningen som vil ha stor politisk og folkelig støtte i samfunnet samtidig som dette vil være en støtte til andre næringer som er avhengig av kulturlandskapet.

- Gjeninnføre struktur og tak på alle produksjoner.

- Stimulere til allsidig drift ved å innføre muligheten til flere driftstilskudd.

- Øke investeringstilskuddet til melkebruk under 30 årskyr i forbindelse med nye velferdskrav med inntil 70% av kostnaden med maks 3 mill. Skal vi produsere maten vår på egne ressurser, må produksjonen spres på flere bruk som evner å utnytte små og marginale areal.

Kommentarer til denne saken