Det kostet 250.000 kroner å finne Mostad

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS betalte i underkant av 250.000 kroner for hjelp til å finne ny havnefogd.