Det innføres forbud mot nydyrking av myr

Av

Landbruks- og matdepartementet innfører forbud mot nydyrking av myr. Men kommuner kan fremdeles tillate dyrking dersom visse vilkår oppfylles, noe som vil gjelde for Smøla.