Valget 2021 blir det viktigste valget siden folkeavstemning mot EU medlemskap. Regjeringa med Høyre og Frp i spissen har utført tidenes sentralisering. Dette må vi ha slutt på. Om regjeringa får regjeringsmakt i 4 år til, er det da over og ut med Distrikts-Norge?

Norge er et langstrakt land med mange kommuner. Store og små. Det vi er vitne til er sentralisering på høyt nivå. Skoler, barnehager, lensmannskontor, ambulanser og brann flyttes eller legges ned. Kan vi leve i et land der det er flere timer til nærmeste hjelp? Det handler ikke om penger, det handler om tryggheten til folk. Uansett hvor du bor i landet skal du ha nærhet til trygghet og hjelp dersom du trenger det. Man skal ha de samme mulighetene og forutsetningene i hele landet, uansett om du bor på Røros, i Oslo eller på Tingvoll.

Her er noen eksempler på sentralisering de siste 8 årene:

Politi: Nærpolitireformen er et stort eksempel på regjeringas storstilte sentralisering. Med et mål om et synlig og tilgjengelig politi, har nærpolitireformen ført til en enorm sentralisering, reduksjon i antall politidistrikt, nedleggelser av lensmannskontor, ressursmangel og mangel på politi der de bør være.

Brannvesen: Høyre og Frp mener vi trenger færre og større enheter innenfor brannvesenet. Dette fører til at færre distriktskommuner har brannvesen. Resultatet av det er større avstander og lengre responstid.

Helse: Det virker som om Høyre og Frp ønsker å legge ned så mange sykehus og legevakter som mulig for så å bygge nye lenger unna folk. Dette er feil vei å gå. Alle skal ha nærhet til helse og hjelp uansett hvor de bor i landet. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til folk, men med retninga til Høyre og Frp skapes mindre trygghet, mindre nærhet og mindre tillit.

Skoler og barnehager: Regjeringa vil ha færre og større enheter også innenfor skole og barnehager. På ti år er det lagt ned rundt 478 skoler, og rundt 250 barnehager. Færre og større enheter fører til lengre avstander, og lenger reisevei til skole og barnehager. Elever trenger en nærskole å gå til, og vi trenger flere grendeskoler i distrikta.

Politikk handler om å lytte til folk. Politikere er folkevalgte, men regjeringa vil heller prioritere å overkjøre distrikta og lokalbefolkninga, og ønsker å legge ned viktige tjenester som er helt avgjørende for at folk kan bo i distrikta. Jeg er helt overbevist om at retninga regjeringa går er feil, og er sikker på at nærhet er svaret.