Etter hvert som den blåblå regjeringen og NHO, blir mer og mer klar over at motstanden mot EØS-avtalen øker i det norske folket, – jo oftere blir vi fortalt at avtalen har tjent Norge godt, – underforstått varehandelen. Og derfor blir vi også fortalt at vi ikke må røre avtalen.

Nå er det ikke riktig at EØS-avtalen har tjent handelen vår med EU godt. Fastlandseksporten vår har gått drastisk ned side vi inngikk avtalen i 1994, mens EUs eksport til Norge har økt mangedoblet i samme perioden. Innenfor handel er det altså EU som har tjent på oss, og ikke omvendt.

Vi blir fortalt at de handelsavtalene vi har med EU kan komme i fare ved en oppsigelse av avtalen, - samt alle andre avtaler vi har inngått med EU. Det er ikke riktig.

Jussprofessor Peter Ørebech ved Universitetet i Tromsø, med internasjonal rett som hovedfelt, påpeker at ved en oppsigelse av EØS-avtalen, blir alle inngåtte avtaler fremdeles gjeldende, men EU kan fra da av ikke lenger påtvinge oss ny lover, forordninger og direktiver. Alle avtaler blir altså fortsatt stående, - til vi velger å si opp de vi ikke lenger ønsker å være bundet av. – Og det er ganske mange.

Det haster mer om mer å få sagt opp EØS-avtalen, for nå har Erna Solberg og hennes regjering bedt om å få framskyndet implementeringen av et nytt direktiv, «meldepliktdirektivet», som vil kreve at både Stortinget, fylkeskommunene og kommunene må legge fram for EU alle vedtak de ønsker å fremme, - tre måneder før de skal vedtas, - for at EU skal godkjenne de. Stort nærmere fullt medlemskap er det nesten vanskelig å komme!

Nå er det på tide at det norske folket ser alvoret, og krever at stortingsrepresentantene går inn for å si opp EØS-avtalen. Vi ønsker ikke at EU skal overta Norge!