Det lokale kulturliv trenger oppmerksomhet i kjølvannet av koronaen. Kulturlivet har både sine profesjonelle utøvere og de som er kulturutøvere på fritida. Alle er hardt rammet av pandemien. Frivilligheten er kommet sist i køa, først fordi samfunnsmessige konsekvenser krevde harde prioriteringer, men nå – nesten to år etter at koronaen kom til Norge - frykter Venstre at frivilligheten kommer sist fordi vi har glemt den. Hvordan sikrer vi rekruttering og at organisasjonene lever videre etter pandemien?

Spesielt har vi bekymring for aktiviteter innen det frivillige kulturlivet. Alle som har til hobby å synge, danse og spille, drive med revy og teater, altså kulturaktiviteter som krever at mange mennesker samles innendørs, de må få større oppmerksomhet når det nå skal utredes de samfunnsmessige konsekvensene av pandemien.

Påvirkes negativt

Rekruttering til kulturlivet, de sosiale møteplassene og folkehelsa påvirkes negativt av alle restriksjonene. Vilkårene for at kunst og kultur sin plass i samfunnet svekkes. Kulturlivet med de frivillige er helt vesentlige for opprettholdelsen av et levende sivilsamfunn. Tema må få største oppmerksomhet både lokalt og i kulturdepartementet.

Rundt omkring i landet venter kulturutøvere som musikere og sangere i spenning på når de kan samles igjen, slik også i vår egen by. Kristiansund har et meget rikt og aktivt kulturliv. De siste to årene er aktiviteten betydelig redusert på grunn av pandemien.

Avskåret for samspill

Et kor, et korps og et orkester omfatter gjerne 30-40-50 enkeltindivider. De har i to år mer eller mindre vært avskåret for samspill. Konsekvensene er store for videre drift av organisasjonene, både for vedlikehold av ferdigheter og for rekruttering.

Les også

Vi hedrer frivilligheten

Barn og unge som i dag går i kulturskolen skal ha mulighet for å videreføre sin hobby på arenaer som korps og orkestre, også når de blir voksne. Rekruttering er helt vesentlig både på vegne av de unge, og for at organisasjonene skal videreføres. Musikklivet er av største betydning for levende lokalsamfunn.

Tiltakspakker må treffe det frivillige kulturlivet. Orkestre, kor og korps må stimuleres til full innsats snarest. Det inkluderer radikal endring av smitteverntiltak, økonomi for å engasjere flere instruktører og tilskudd for organisasjonene slik at de har tid og ressurs til offensiv drift for å løfte frem aktiviteten tilbake til nivå før pandemien og videreutvikle seg. Det frivillige kulturlivet må bygges opp igjen etter pandemien, og det må starte nå med en oppfriskningsdose snarest.

Les også

Uten frivilligheten stopper viktige deler av velferds-Norge