Det er mulig at en del personer i Molde besitter mer veikunnskap enn vi møringer, for det hevdes at den beste trafikkløsningen mellom Ålesund og Molde er Møreaksen. Mener virkelig både Statens Vegvesen og andre bedrevitere at møringer i syd og nord og store deler av Romsdal skal tvinges til å kjøre en omvei gjennom Molde og over romsdalsøyene for å komme seg syd- eller nordover på en av verdens største hengebroer og en milelang undersjøisk tunnel til over 50 milliarder kroner? Det er også en ting som ikke tas med, og det er veien videre til Hjelset. Er det en form for falskspill for å lure møringene? Molde først, for her er arbeidet i gang, uten bompenger!

Sekken Fast har vært tema i flere år, og det er selvfølgelig en snarvei videre nordover, men den har sine svake sider med gedigne broer som blir både dyr å bygge og svært værutsatt. Den eneste løsningen for Sekken er ferge til Veblungsnes og lave broer videre til Sølsnes. Det må bli en midlertidig løsning til permanent fjordkryssing er realisert. Derfor må det aksepteres at en midlertidig stamvei går over Veøya, som senere blir en lokalvei som fylkeskommunen får overta gratis og fergeruten legges ned. En god løsning og penger spart.

Gammel bygdevei

Det skrives stadig i avisene (ikke i Sunnmørsposten) om den såkalte eksportveien E136, og det er merkelig at de fleste mener at denne gamle Romsdalsveien skal utbedres og skal bli stamvei for Sunnmøre. Denne veien ble påbegynt i 1941 og åpnet for trafikk i 1947 og i alle disse årene har Statens Vegvesen fortsatt med utbedringer og stadig bygget flere tuneller. I dag ser man resultatet. Det er fortsatt en gammel bygdevei i Romsdal med stadig flere tunneler og flere skal det bli. Det merkelige er at alle tilhengerne av Romsdalsaksen fortsatt ikke ser galskapen. Den gamle Romsdalsveien kan aldri bli en stamvei for Sunnmøre, som skal dekke både dagens og fremtidens trafikk.

En gavepakke

Det er på høy tid at flere løfter blikket og ser noen tiår fremover. Her er det muligheter til å slå to fluer i en smekk: en felles trasé for både E39 og E136 med trefeltsvei fra Digerneset til Måndalen og videre med tunnel eller ferge til Klungnes. Med denne traseen får man flytebroer både over Langfjorden og Fannefjorden som også blir stamvei. En gavepakke til fylkeskommunen som kan spare penger og de kan overta fastlandsforbindelsen helt gratis, og det aller beste blir at både Sekken og Veøya blir knyttet til fastlandet og ikke minst en liten ferge mindre. Samtidig går de fire største fergene i fylket mellom Vestnes ut.

Her må regnestav eller kuleramme fram for å se antall milliarder som kan spares for en raskere vei å kjøre i 100 km/t, for tid er også penger, spesielt for møringer! Det er ingen skam å snu når man er på feil kurs, for det kan bli dyrt.

Feilinvesteringer

Det har vært altfor mange feilinvesteringer i samferdsel og ikke minst utskifting av ellers gode fergeleier og spesielt Eidsdal-Linge, som er en typisk turistferge og har køer bare i to måneder i juni og juli. Det må være langt bedre å bygge tunnel Tafjord-Nordal, så får man mindre køer og i tillegg en fin overlandstur.

Både Statens Vegvesen og fylkeskommunen har rikelig med penger til fergeleier, men å bygge nye veier, som alle etterspør, det blir en for vanskelig øvelse.

Det er bare trist å lese om alle sunnmøringene som stemmer for Møreaksen, som blir en katastrofe, og som vil ramme alle møringer og blir uopprettelig.

Les også

Møreaksens nådestøt

Les også

Møreaksen bør prioriteres først på fergefri E39

Les også

E39 på ville veier?