Åpent brev til Senterpartiet v/leder Slagsvold Vedum, stortingskandidat Klinge og leder samferdselskomiteen i fylket Sørheim

Jeg har noen spørsmål til Sp for deres valg av Møreaksen som alternativ til kryssing av Romsdalsfjorden:

1. Senterpartiet hevder at de lytter til folk og lager sin politikk ut fra det. Hvorfor hører dere da ikke på en meningsmåling der 75% av 4.000 spurte personer i fylket ikke vil ha Møreaksen? Dere tror på meningsmålinger om hva folk vil stemme ved stortingsvalget, utført av samme byråer og med kun noen få hundre spurte.

2. Det er lagt føringer for at stamveier som europaveier skal i størst mulig grad gå utenom byer og tettsteder. Som det er gjort på E6 gjennom Gudbrandsdalen og nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Hvorfor skal da E39 gå igjennom Molde by når det finnes gode alternativer?

3. Er det viktig for Senterpartiet å basere sine valg på kunnskap? Er det ikke en plikt for en politiker (spesielt en stortingspolitiker) å skaffe seg best mulig kunnskapsgrunnlag for sine valg? Hvorfor er dere ikke for en skikkelig utreding av Romsdalsaksen?

4. Klinge og Sørheim jobber for bru over Halsafjorden, men er samtidig for en omvei og lange tunneler i Møreaksen. Det er i utgangspunket like saker, hvorfor ulike løsninger? Samme løsning som Møreaksen på Nordmøre ville naturlig vært at E39 går fra Bergsøya til Kristiansund, undersjøisk tunell til Tustna i Aure, og bru fra Tustna til Halsa i Heim kommune og påkobling til nåværende E39 der. Da hadde enda flere øyer fått fastlandsforbindelse.

5. Averøy og Kristiansund kommuner har fått fastlandsforbindelser uten Europavei-status. Hvorfor kan ikke Aukra kommune og tidligere Midsund kommune klare det samme? Skal ikke Aukra være en av Norges rikeste kommuner?

6. For Klinge og Sørheim er det utvilsomt en omvei å kjøre fra sine hjemkommuner til Ålesund via Møreaksen. Hvorfor vil dere det? E39 skal være raskete kystveialternativ mellom Kristiansand og Trondheim. Men like mye for f.eks. Kristiansand-Bergen, Stavanger-Ålesund, Bergen-Trondheim osv. Bør ikke da omveier unngås?

7. Å vedlikeholde tuneller er enormt kostbart, mye dyrere enn vedlikehold av bruer og veier i dagen. Har Sp tatt det med i sin vurdering når de velger Møreaksen? Har Sp råd til denne merkostnaden i sine budsjetter?

8. Miljø blir mer og mer viktig i samfunnet og i politikken. Bil- og trailerkjøring i lange ned- og oppoverbakker gir mye større utslipp enn i en tilnærmet flat vei. Og Møreaksen har mange lange bakker. Hvorfor er Møreaksen et godt valg miljømessig sett?

9. Det er satt en pris på bygging av Møreaksen. Mange milliarder lavere enn de første anslagene. Hvordan vil Sp stille seg hvis det blir budsjettsprekk i milliardklassen? Bordet fanger?

10. Møreaksen (og andre samferdselsprosjekter også) skal finansieres i stor grad med bompenger. I dag kjøper de aller fleste el-bil. El-biler betaler ikke bompenger, så om noen år vil de aller fleste bilene kjøre gratis. Vil Sp gå inn for at el-biler også skal betale full bompengeavgift for å finansiere samferdselsprosjekt?

11. Helge Orten (H) er i dag leder av samferdselskomiteen på Stortinget. Sp mener tydeligvis at han er habil i saken om kryssing av Romsdalsfjorden. Hvorfor det?

12. Møreaksen hevder at Møreaksen vil tilfredsstille transportbehovet til flere brukere enn Romsdalsaksen eller fortsatt ferge. Det vil nok bli flere brukere av MA da MA skal gjennom en by med sin lokaltrafikk. Mener Sp at lokaltrafikk innen en kommune er viktigere en en effektiv transportvei mellom kommuner og regioner?

Til slutt et par kommentarer. På meg virker det som Sp bestemte seg for å kjøpe elbil i 2010. De valgte den bilen de da mente var best, men med levering i 2025. I fjellvettreglene står det bl.a. at det ikke er en skam å snu. Dere vil ikke tape ansikt på det, hvis det er det dere er redde for.

Jeg ønsker konkrete svar på disse spørsmålene publisert i Tidens Krav i god tid før valget. Andre partiet kan gjerne også svare på de samme spørsmålene.

Les også

Møreaksen vs Romsdalsaksen, eller: 50 km tunneler vs panoramautsikt

Les også

Hvem eier sannheten for E39 gjennom fylket?

Les også

Sp og Klinge= Møreaksen