Gå til sidens hovedinnhold

Det er ingen skam å snu, prioriter parsellen E39 Astad-Bjerkeset

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Både representanter og andre i regjering og stortingskretser leser aviser, og følger vedtak på nett og gjennom media. Det var et klart villet vedtak fra formannskapet i Kristiansund om at Astad – Bjerkeset ikke skulle nevnes i uttalelsen angående NTP. Det ble stemt med 7 mot 2 stemmer. Det var jeg og varaordfører Berit Frey fra Senterpartiet stemte for at Astad – Bjerkeset skulle være med i innspillet fra Kristiansund. Kristiansund formannskap så på det som en aksept for at det blir sykehus på Hjelset.

Frykten for å bli beskylt for å ha gitt opp kampen om sykehuset, eller å legitimere Helse Møre og Romsdal og Helse Midt Norge sine vedtak om bygging av fellessykehus på Hjelseth, veide tyngre enn ønsket om å legge til rette for et fungerende bo- og arbeidsmarked, effektive transportruter og høy trafikksikkerhet. Det famøse vedtaket i formannskapet vitner om en fremtidsfrykt av store dimensjoner.

Kristiansund er den største kommunen på Nordmøre, det skulle bare mangle om ikke uttalelser og handlinger fra folkevalgte organ her blir tillagt vekt. Ordfører Kjell Nergård stemte altså mot ny vei gjennom Batnfjorden i formannskapet, men ble en ivrig tilhenger i møte med de andre ordførerne på Nordmøre. Å være mot den ene dagen og for den andre dagen, kan gi forklaringsutfordringer – spesielt med media til stede i begge møtene.

Les også

Gir Kristiansund formannskap skylden for nei til ny Batnfjord-vei

Les også

Trasé gjennom Batnfjord sentrum må prioriteres

Les også

Ordføreren: – Mildt sagt oppsiktsvekkende av Sagen

Les også

NTP glemmer fellessykehuset

Min reaksjon er ikke oppsiktsvekkende. Det som er oppsiktsvekkende er at et folkevalgt ledende organ ikke skjønner konsekvensene av sine egne vedtak.

Kristiansund Høyre slutter seg til hjertesukket fra Ragnhild Helseth og Venstre til formannskapet i Kristiansund. Det politiske flertallet i Kristiansund må nå snu og fatte et nytt vedtak om å støtte utbygging.

Her må vi ta muligheten Stortingets samferdselskomite gir oss. Spørsmålene blir da:

Hva har ordføreren tenkt å foreta seg, nå når døra står på gløtt?

Er det ønskelig fra ordførerens side å lage en sammenhengende 80- og 90-sone fra Bolga til krysset på Hjelset?

Om det er ønskelig fra hans side – hvilke politiske initiativ ønsker han i så måte å ta?

Om det er ønskelig fra hans side – hvilke samarbeidspartnere ønsker i så fall ordføreren å ha med seg?

Om det er ønskelig fra hans side – er det satt opp noen møter eller samtaler fra noen i samferdselskomiteen på stortinget?

Kommentarer til denne saken