– Det er dessverre en del foreldre som stopper der de ikke skal stoppe

Skolepatruljen sørger for trygg skolevei.