Høyreregjeringen har satt helt nye krav til lærerkompetanse, som skal få tilbakevirkende kraft. Det betyr at over 21.000 lærere som er utdannet før 2014 ikke lenger vil være kvalifisert til å undervise i fagene norsk, matematikk og engelsk etter 2025. Dette er fag disse lærerne har undervist i over mange år, fag de kan og fag de brenner for å lære bort. Tusenvis av elever har uttrykt sin tillit til disse lærerne, og takket dem for inspirasjonen og kunnskapen de har delt. Regjeringen derimot, har en annen beskjed til disse erfarne lærerne er: Bruk tiden din på etterutdanning, eller finn på noe annet å gjøre!

Dagens regjering vil avskilte 21.000 kompetente lærere mens det er stor lærermangel mange steder i landet, og problemet vil øke i årene som kommer. Færre søker seg inn på lærerutdanningen og om lag halvparten av dagens lærere vurderer å finne seg en annen jobb. Høyre-regjeringen lover lærere med høyere kompetanse, men sannheten er at lærermangelen har ført til at flere ukvalifiserte har blitt satt inn i undervisningen. I snitt er det 25% flere ukvalifiserte årsverk i undervisningen i grunnskolen under Høyre og Erna Solberg. Bare i Møre og Romsdal er det om lag 500 ukvalifiserte lærere i skolen.

Vil spille på lag

Arbeiderpartiet vil i stedet spille på lag med skolene for å sikre elevene gode lærere og best mulig undervisning:

• Det er bedre med erfarne lærere enn ukvalifiserte

Denne «avskiltingen» er ikke annet enn en mistillit til lærerne. Høyresiden har i en årrekke snakket om at lærerne ikke er gode nok. Vi skjønner at mange lærere føler på det, at samfunnet ser på dem som ikke gode nok. På tross av at de står på og gjør verdens viktigste jobb for ungene våre. De som høyresiden har definert som ikke gode nok, er noen av de mest erfarne lærerne i skolen, som har flere tiår med erfaring i klasserommet. Vi snakker om lærere som allerede har tatt en lærerutdanning! Det er de som skal tvinges ut av skolen om fire år. Dette vil Arbeiderpartiet stoppe. Vi anerkjenner den erfarne læreren.

• Vi må møte lærermangelen med økt rekruttering

Arbeiderpartiet vil møte lærermangelen med økt rekruttering, og det haster. Derfor foreslår vi flere tiltak for å sikre flere kvalifiserte lærere og for å øke gjennomføringen på lærerutdanningen. Vi vil blant annet ha en nasjonal rekrutteringskampanje – særlig rettet mot å få flere menn i skolen, vi vil erstatte det rigide mattekravet med mer treffsikre opptakskrav og gi kommunene mulighet til å ansette 1.000 flere lærere i 2021.

• Gjenreis tilliten til læreren

Arbeiderpartiet vil bidra til å gjenreise tilliten mellom lærerne og myndighetene.

Lærerne forteller om en følelse av manglende tillit til deres profesjon. Det skal vi lytte til.

Ap mener det finnes bedre måter å sørge for fullt trykk på kompetanseheving i skolen, samtidig som vi viser tillit til de som skal gjøre jobben.

Vil fjerne avskiltingen

Arbeiderpartiet vil i regjering fjerne «avskiltingen» av erfarne lærere. Ap vil fortsette arbeidet med etter- og videreutdanning av lærere, og vil styrke andre verktøy som sikrer fullt trykk på kompetanseheving i skolen. Vi foreslår at alle kommuner må ha en plan for videreutdanning av egne lærere, og vil garantere at bevilgningene til etter- og videreutdanning holdes på minimum dagens nivå i årene fremover. Vi garanterer at lærerne skal få tilliten tilbake. Vi vil styrke kompetansehevingen og gi lærerne tillit og ro til det viktigste i skolen: Å gi elevenes læring og mestring. For skolene våre er til for elevene, ikke for Høyre-regjeringens eksperimentering.

Det er på tide med et regjeringsskifte som vil gi lærerne mer tillit og styrke skolene våre. ,


Berit Tønnesen, stortingskandidat AP M&R

Hanne-Berit Brekken lærer og nestleder AP M&R