Fristen gikk opprinnelig ut ved midnatt, men partene satt videre i meklinger i regi av Riksmekler Mats Ruland utover søndagen.

I 11.40-tiden opplyser Norsk Olje og Gass til NTB at partene har kommet til enighet og at det ikke blir streik.

Lederne og Safe vil sende resultatet i enigheten til uravstemning med svarfrist 30. juni. LO-forbundet Industri og Energi opplyser at resultatet gir offshoreansatte et samlet lønnstillegg på 32.200 kroner.

Boring og forpleining får dessuten et etterslepstillegg på 6.238 kroner.

– Strukket oss langt

– Vi er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om et krevende oppgjør, sier Lill-Heidi Bakkerud som er forhandlingsleder for sokkelavtalene i Industri Energi.

I tillegg blir skift- og nattillegget økt med 4 kroner til 87 kroner per time. Konferansetillegget økes med 5 kroner til 109 kroner per time og helligdagsgodtgjørelsen økes fra 2.120 til 2.200 kroner per dag.

– Vi har strukket oss svært langt gjennom krevende og lange forhandlinger. Samtidig er vi tilfredse med at vi greide å unngå en arbeidskonflikt på norsk sokkel, sier Elisabeth Brattebø Fenne som er forhandlingsleder og direktør for arbeidsliv i Norsk olje og gass.

Den økonomiske rammen er i tråd med frontfaget, ifølge Norsk Olje og Gass. Det er også enighet om et utvalgsarbeid knyttet til en eventuell fremtidig pandemi eller epidemi.

7.300 ansatte

Om lag 7.300 ansatte er omfattet av sokkelavtalene. Disse jobber i oljeselskap, med forpleining og som borepersonell.

Det var på forhånd varslet at 845 oljearbeidere ville gå ut i streik fra og med søndag hvis partene ikke ble enige.

Partene ble ikke enige etter to dager med forhandlinger i begynnelsen av mai, og endte dermed opp hos Riksmekleren.