Gå til sidens hovedinnhold

Det blir ikke økte takstsoner på fergene

Fylkestinget har vedtatt at det ikke blir økte takstsoner på fylkeskommunale fergesambandene fra 1. januar neste år. I administrasjonen sitt forslag til økonomiplan var det foreslått at alle fergestrekningene skulle få påslag på én takstsone.

– Fylkestinget mener det er helt nødvendig at vi ikke påfører næringsliv- og samfunnsliv store merkostnader nå, særlig på grunn av den ekstraordinære situasjonen i kjølvannet av koronapandemien. Fylkestinget har derfor vedtatt at denne takstøkningen ikke skal gjennomføres, sier Kristin Sørheim, som er leder i samferdselsutvalget, i en melding på fylkeskommunen på sin hjemmeside.

Fylkeskommunen skriver også at AutoPASS-regulativet skal videreføres på fylkesveifergene. Betaling med skiltgjenkjenning førte til innføring av dette regulativet som grunnlag for billettprisene på fergene i april. Da blei det slutt på passasjerbetaling, som igjen gjorde at takstene på kjøretøy økte.

Rabatten på 20 prosent, som ble innført i april på grunn av koronapandemien, faller bort på de fylkeskommunale sambandene fra nyttår.

Kommentarer til denne saken