– Vi må klare å holde dette så godt det lar seg gjøre unna ettermiddagsrushet, sier politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund etter at politiet litt over klokka 16 sendte ut en twittermelding om at det skal gjennomføres en samhandlingsøvelse på Averøy.

– Alle nødetatene skal delta, sier Klokkersund.

Politiet ber om at det vises hensyn.

– Det blir en del utrykningskjøring, både mellom Kristiansund og Averøy og på Averøy. Det skal blant annet øves i og ved Kjerkevågen, sier operasjonslederen.

Øvelsen er beregnet å vare til klokka 21.