Etter koronaen trenger vi en ny start i Norge. Nå må det bli vanlige folk sin tur. Prisen på fergebilletten kan synes uviktig for dem som bor i store byer med kort vei til jobb. For vanlige folk rundt om i landet som er avhengig av ferge, er det annerledes. For noen er det snakk om betydelige kostnader. Sykepleiere, butikkansatte og industriarbeidere betaler over 50.000 kroner i året for å komme seg på jobb. I tillegg må du betale for bil og diesel.

Arbeiderpartiet lytter til folk. Vi har hørt på dem som har vurdert å flytte, si opp jobben, eller fortalt at de må kutte i fritidsaktivitetene for barna. Sånn kan vi ikke ha det, det er det motsatte vi trenger: et land med mindre forskjeller, sterkere fellesskap, der folk kan leve gode liv også ved kysten og fjordene.

Omlegging av inntektssystemet

En viktig grunn til at billettprisene har steget urimelig mye de siste årene, er en omlegging av inntektssystemet for fylkene som Ap stemte imot. Den har gitt store fergefylker som Møre og Romsdal betydelige kutt i overføringene fra staten. Prisen har vanlige folk måttet betale. Det går inn i et mønster vi har sett i årene med høyreflertall, og det er dette Arbeiderpartiet nå vil ha endring på. Det er derfor Arbeiderpartiet går inn for halverte fergetakster på alle offentlig finansierte samband i landet. Initiativet kom fra Møre og Romsdal, men effektene vil merkes over hele Norge.

Tilbakemeldingene på Arbeiderpartiets forslag har så langt vært overveldende positive – også fra et nesten tverrpolitisk miljø. Unntaket er Frp. Derfra hagler kritikken. Det tar vi med stor ro. Årsaken til denne småligheten er nok at Frp selv ikke har gjort noe som helst for å redusere fergeprisene på Stortinget, selv om de har hatt makta i snart åtte år – seks av dem med samferdselsministeren!

Har ambisjoner

For oss i Arbeiderpartiet handler det om rettferdighet, om at det må bli vanlige folk sin tur, men også noe mer: ambisjonene for Norge som nasjon. Tryggheten for arbeid og velferd til alle, henger sammen med vår økonomiske kraft, våre bein å stå på. De senere årene har vi sett en urovekkende utvikling i samlet eksport. Regjeringen har feilet med sitt viktigste, uttalte prosjekt, en omstilling av økonomien til tiden etter oljealderen.

Arbeiderpartiet har derfor satt et ambisiøst mål om 50 prosent vekst i norsk eksport fram til 2030. Da må det satses over hele landet, ikke minst langs kysten og fjordene. Flere av eksportnæringene med størst vekstpotensial ligger her. De kan ikke vokse uten at folk etablerer seg og trives nær jobbene de tilbyr, med mulighet til pendling uten for store kostnader.

En halvering av fergetakstene på alle samband i Møre og Romsdal, vil spare folk og næringsliv for over en kvart milliard kroner. Hvert år. Det vil bety svært mye for titusenvis av kvinner og menn i hele fylket, og ikke minst for næringslivet i eksportfylket Møre og Romsdal.

Hvis du er enig med oss, bør du stemme på Arbeiderpartiet i september. En Ap-ledet regjering vil ikke bare halvere fergetakstene, men sørge for flere og tryggere arbeidsplasser, en god skole for alle og en verdig eldreomsorg i hele Møre og Romsdal.