Derfor er hun ekstra kritisk til om de fødende på Nordmøre får det tilbudet de trenger: – Risikosport

Anja Cecilie Solvik stiller seg undrende til avgjørelsen om alternerende drift mellom fødeklinikkene i Kristiansund og Molde. Nå spør hun helseforetaket om de har regnet med alle risikofaktorene.