↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

71 58 14 04

Besøksadresse

Sødalsvegen 6
6520 FREI
  1. Beskrivelse

Vår avdeling i Kristiansund, i Næringsveien 8, kombinerer drift og administrasjon. Her samler vi inn og mottar forskjellige farlige fraksjoner i store og små containere fra offshore og landbasert industri. Vi mottar og sender også store bulkforsendelser via veinettet.

Alle forsendelser til sjøs går gjennom anlegget ved West Base, hvor 14 tanker har en kapasitet på 2700 m3. Her lagres alle store sendinger av mud og slop. Borekaks videresendes til rengjøringsanlegget på Averøy. I tillegg til tankene på West Basen, er det et område for mottak av offshore containere. Her blir de oppbevart før de blir ført videre til Løkkemyra for sikker håndtering.

Avdelingen i Kristiansund håndterer og leverer rundt 5000 tonn industriavfall per år i tillegg til farlig avfall.

 

Tjenester:

Mottak og håndtering av farlig avfall

Mottak og overlevering av generelt avfall

Rengjøring av tanken

 Mobile tanker

Tanker på skip

Offshore tanker

Teknisk og kjemisk rengjøring av utstyr på rigger på land og offshore

Salg og utleie av miljøcontainere og annet utstyr for avfallshåndtering

Miljørådgivning

Opplæring og kursing

Rapportering av avfall

Avfallsplaner

Vakuum- og supervakuumtjenester - oppsuging og spyling

Industrielle tjenester

Transport- og logistikktjenester for bulkavfall