↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

71 57 04 90
900 42 820

Besøksadresse

Storgata 21
6509 KRISTIANSUND N
  1. Beskrivelse
Vårt advokatselskap har røtter helt tilbake til 1929, året da Kreditorforeningen i Nordmøre og Romsdal ble startet opp. Advokatfirmaet Eide & Co er en fortsettelse av selskapet.

Kreditorforeningen i Nordmøre og Romsdal ble startet opp av byens næringsliv. Selskapet ble etablert som en direkte følge av at næringslivet tapte store pengebeløp grunnet manglende betalingsevne hos sine kunder.

I 1952 flyttet Kreditorforeningen i Nordmøre og Romsdal til lokalene i Storgt. 21 og dannet fellesskap med Kristiansund Børs og Kristiansunds Handelstands forening. Sistnevnte forening heter i dag KNN (Kristiansund og Nordmøre næringsforening). Kreditorforeningens forretningsfører var overrettssakfører Knut Brinchmann-Hansen.

Advokat Øystein Selen etablerte seg i 1959 som advokat i Kristiansund og overtok etterhvert den omfattende praksisen etter Brinchmann-Hansen. Praksisen omfattet, foruten egen advokatpraksis, et sekretæriat i Kristiansunds Handelstands forening med tilhørende undergrupper, forretningsfører for Kreditorforeningen i Nordmøre og Romsdal og børskommisær ved Kristiansund Børs.

Ved advokat Selens bortgang i 1999 overtok advokatene Edvard T. Eide og Asbjørn Røvik, med unntak av sekretærfunksjoner for Kristiansunds Handelstands forening, alle Selens virksomhetsområder. Kristiansund Børs ble senere og etter avtale med Finansdepartementet avviklet.