↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

71 58 70 00

Besøksadresse

Storgata 19
6509 KRISTIANSUND N
  1. Beskrivelse

Regionmuseum for Nordmøre med avdelinger i alle Nordmørskommunene. Museenes samlinger spenner vidt fra kyst til innland, fra fiske til jordbruk, håndverkstradisjoner, dagligliv og fest. Til sammen viser husene og samlingene et tverrsnitt av Nordmøre slik det var fram til vår tid. Se våre nettsider for mer informasjon om åpningstider, omvisning og tilbud.

Stiftelsen Nordmøre museum er konsolidert med alle nordmørskommunene. Stiftelsen eier anleggene i Kristiansund. De andre museene på Nordmøre er eid lokalt, men drives av Nordmøre museum.

Det er viktig for Stiftelsen Nordmøre museum å fungere som identitetsdanner for befolkningen på Nordmøre samt binde sammen de ulike museene til en helhet. Et formelt samarbeid mellom alle museene letter samkjøringen mellom museene og er med på å samle fagkompetansen som igjen styrker museet som den kunnskaps- og kompetansebedriften den skal være.