↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

71 57 15 70

Besøksadresse

Hollendergata 9
6509 KRISTIANSUND N
  1. Beskrivelse

Møre og Romsdal Taxitjenester AS startet sin drift fra januar 1995 med hovedfokus på oppgjørshåndtering for taxinæringen i Møre og Romsdal.

Fra en forvaltning av i overkant av 36 mill. kr/år har dette økt til over 250 mill. kr/år. Totalt siden etablering utgjør dette 3 milliarder kroner.

Selskapet med datterselskaper har økt antall ansatte i perioden fra 4 til 25 og drifter i dag tjenester til alle deler av taxibransjen.

 

Vi kjører deg trygt dit du vil!