↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

71 58 21 89
909 50 554 / 901 08 151

Besøksadresse

Demningen 15
6518 KRISTIANSUND N
  1. Beskrivelse

VA-Kontroll AS

 

Vi er et lokalt firma fra Kristiansund som utfører VA, VVS og inspeksjon av alle typer rør.
Med over 80 års erfaring blant våre medarbeidere er aldri et problem for stort.

Vann og Avløp

Vi legger nye små og store anlegg og renoverer gjerne din eldre kloakk.
Vi har mulighet til å renovere ditt eksisterende avløp med relining for å bevare din hage der det er mulig.

Filming/Inspeksjon

Vi har utstyr til å filme rør/pipes i forskjellige dimensjoner. Rapport blir skrevet, og hvis ønskelig kan film overleveres på USB.
Vi utfører filming også offshore/maritimt/industrielt.

VVS

Utbedring av gammelt rør-anlegg eller legging av nytt til bad og kjøkken

Maritimt

 

Vi utfører reparasjoner/nyanlegg av VVS på alle typer fartøy/maritime installasjon 


Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!