Denne sjekklisten må barnehagene gjennom før de åpner