A/S Norske Shell og Ormen Lange-partnerne Shell (operatør), Petoro, Equinor, INEOS og Vår Energi har tatt endelig investeringsbeslutning om havbunnskompresjon og levert plan for utbygging og drift til Olje og energidepartementet.

Det melder A/S Norske Shell i en pressemelding mandag formiddag.

Prosjektet er designet for kunne produsere ytterligere 30-50 milliarder kubikkmeter naturgass fra Ormen Lange, står det i pressemeldingen. Dette vil øke feltets utvinningsgrad fra 75 til 85 prosent.

– Flytter grenser

Utbyggingen består av to stasjoner med kompressorer som håndterer rikgass skal installeres på havbunnen nær brønnhodene på 900 meters havdyp. Dette vil øke gasstrømmen fra reservoaret og inn i brønnene.

Avstanden mellom land og havbunnskompressorene representerer ny lengderekord på strømkabel til kompressorer under vann.

– Vi er stolte over å ha tatt investeringsbeslutning på et prosjekt som flytter tekniske grenser og som bidrar til å styrke Norges posisjon som et globalt knutepunkt for undervannsindustrien, sier Marianne Olsnes, administrerende direktør i A/S Norske Shell.

40 milliarder kroner

Ormen Lange er blant feltene med lavest karbonintensitet i Norge, informerer A/S Shell Norge i pressemeldingen. Feltet er elektrifisert med kraft fra det norske strømnettet og gassen blir prosessert i et lukket system på Nyhamna gassanlegg.

Norsk innhold i prosjektet er anslått til 78 prosent. OneSubsea ble i 2019 tildelt rammeavtale for havbunnskompresjon på Ormen Lange.

– Undervannskompresjon fra Ormen Lange vil bidra med mer enn 40 milliarder kroner i ekstra inntekter til statskassen. Samarbeid med industrien, markedet og myndighetene kombinert med robuste tekniske prosesser og en god dose utholdenhet vil gi et banebrytende, men robust prosjekt, sier Marianne Olsnes.

Ormen Lange-feltet

  • Ormen Lange er et gassfelt utbygd som en havbunn-til-land løsning, 120 km fra prosess og eksportfasilitetene på Nyhamna.
  • Gassen eksporteres gjennom Langeled, en 1.200 km lang rørledning fra Nyhamna til Easington i Storbritannia. Langeled er også knyttet til det norske gasseksportsystemet til Europa.
  • Partnerskap: Shell, operatør 17.8%, Petoro 36.4%, Equinor 25.3%, INEOS 14% og Vår Energi 6.3%.