Denne har stått bortgjemt i tre år, men nå har kommunen fått en idé ...

Men nå har kommunen fått en idé om hvor fontenegutten kan stå.