Den viktige kritikken - selvfølgelig er det viktig å kritisere Islam