Avtalen gjelder fundamenter, råbygg og tett bygg for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal og har en verdi på 800 millioner kroner, inkludert mva.

– Det er en viktig milepæl for Helse Møre og Romsdal å signere den største enkeltkontrakten for SNR-prosjektet. Jeg er veldig glad for at vi kan ønske HENT velkommen med på laget. Kontrakten sikrer at det nye akuttsykehuset på Hjelset vil begynne å reise seg i år som planlagt, sier Øyvind Bakke, Adm. Dir i Helse Møre og Romsdal i en pressemelding fra HMR.

Kontrakten med Hent AS er den niende kontrakten SNR-prosjektet inngår i vår.

– Vi er både stolte og ydmyke over å få tildelt et slikt viktig oppdrag. Prosjektet er godt redegjort og vi ser fram mot en kort samspillsfase og deretter byggestart til høsten. Vi er allerede involvert i fire andre sykehusprosjekt og erfaringene fra de prosjektene vil vi selvsagt ta med oss inn i dette prosjektet, sier konsernsjef i HENT Jan K. Jahren.

– Vi ser fram til å samarbeide med HENT som har bred erfaring fra flere sykehusprosjekt, blant annet UNN i Narvik, Østmarka akuttpsykiatri i Trondheim og LHL-sjukehuset på Gardermoen, sier Bakke.

LES OGSÅ:

SNR-prosjektet skrev under tre nye avtaler

Signerte kontrakt til en verdi av 28 millioner

Signerte to avtaler: – En viktig milepæl