Gå til sidens hovedinnhold

Den mystiske Torgeir og en uverdig aksekamp

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Føljetongen om den mystiske Torgeir som har deltatt i et møte med Statens vegvesen viser hvor uverdig aksekampen har blitt. Den viser viktigheten av å erstatte hemmelighold med transparens. Den gir bensin på bålet til de som hevder at det har vært for mye urent spill i kampen for Møreaksen. Jeg har tatt ordet korrupsjon i min munn, og vist til en uttalelse fra korrupsjonsjeger Eva Joly om at Norge er verst i Norden på dette området på grunn av nære relasjoner.

At det har vært nære relasjoner mellom Statens vegvesen Midt i Molde og sentrale personer midt i Molde, som ordfører Torgeir Dahl og daglig leder av Møreaksen AS, Harald Espeland, er det liten tvil om. Spørsmålet er hvilken form og innhold disse kontaktene har hatt, og om det har vært så nære og uformelle kontakter mellom disse og andre, og med en agenda som lukter usunt, at det kan karakteriseres som korrupsjon.

Sosial anseelse

Det er vel ingen som antyder at det har flytt penger eller annen form for betaling mellom involverte parter i Møreaksen-saken, så med den definisjonen av begrepet er korrupsjon trolig uaktuelt. Men hva med godtgjørelse i form av sosial anseelse fra litt for nære kontakter i et lite og oversiktlig samfunn? Det må være lov å stille spørsmålet i lys av det som synes å være forsøk på å benekte slike nære kontakter, og det merkverdige i at ingen i klartekst kan bekrefte eller avkrefte om Torgeir Dahl faktisk var til stede på det berømmelige møtet. Ikke før en trussel om at Norges lover, som inneholder bestemmelser om at vi har krav på å få opplyst dette, ble tatt i bruk for å få svar på spørsmålet. Bruken av fornavn på deltagerne taler ikke akkurat imot denne tanken. Har det nære samarbeidet i en viktig sak over mange år banet vei for slike nære og uformelle relasjoner som kan ha betydning for det faglige resultatet som blir sluttproduktet? Til tross for fagkunnskap og faglig integritet hos vegvesenets ansatte?

Boksåpneren

Etter å ha tatt i bruk denne boksåpneren med åpent spørsmål til vegvesenets Harald Johnsen om hvem den mystiske Torgeir var, tenkte jeg i mitt stille sinn at nå går det ikke mange timer før Torgeir gir lyd i fra seg. Og lyden kom fra den kilden som de fleste av oss anså som opplagt. Bortforklaringene for Torgeir Dahls hukommelsessvikt er så tåpelige, at dem hopper jeg over. Likedan at så mange involverte gjorde gode miner til slett spill. Men jeg liker svært dårlig at dette lot seg gjennomføre over så mange dager, der Dahl til og med kontret med en anmeldelse av Tidens Krav til PFU. Men det gjelder vel å være på offensiven og prøve å overbevise oss om at du er troverdig. Men det har du mislyktes med. Du har til og med ydmyket dine venner og tilhengere på sosiale medier som har valgt å stå last og brast med deg. Og om du hadde fått sjansen til samtidig tilsvar i Tidens Krav, så ville du bare ha sauset deg lenger inn i elendigheten. Så vær glad du ikke fikk den sjansen!

Bensin på bålet

Hvilken betydning har de øyensynlig nære forbindelsene og tette båndene mellom sentrale personer i Molde med Møreakseninteresser og Statens vegvesens daværende avdeling Midt i Molde hatt for utviklingen av Møreaksenplanene? I over ett og et halvt år har jeg beskyldt Statens vegvesen for juks med kostnadstallene for Møreaksen sammenlignet med Romsdalsaksen og en manglende løsning i Romsdalsaksens trasé forbi Veøya. Nylig kunne journalist Arild Myhre i Tidens Krav dokumentere at det var hold i mine beskyldninger og mye mer gjennom ca 500 e-poster fra vegvesenet. Dette forsøkes nå isolert til kun et spørsmål om hvorfor vegvesenet så bort ifra et råd fra avdeling Vest om å ta med en økonomisk gunstig undersjøisk trasé som også ville løst problemet med Veøya. At dette ikke ble gjort er bensin på bålet for de som hevder at Statens vegvesen forsøkte å bli kvitt Romsdalsaksenproblemet en gang for alle ved å jukse med kostnader og traséer.

Utlufting

Denne saken luktet vondt fra før, og fikk ingen gunstigere odør etter mysteriet med Torgeir. Her trengs en skikkelig utlufting! Det må du sørge for, samferdselsminister Knut Arild Hareide, om ikke denne saken skal forårsake en vedvarende uutholdelig råttenstank av aksesaken i vårt samholdstruede fylke.

Torgeir Dahl, i mange tiår har vi hatt en felles lidenskap i det som tidligere ble kalt Molde Jazz Festival. Den har kommet fram i minnet hver gang ditt navn kom opp. Men de siste årene har sykehus- og aksesaken overdøvet dette. Nå er det dessverre disse sakene som kommer opp. Men Moldejazz er ikke glemt.

Les også

Snur: – All grunn til å anta at jeg er Møreaksen/Torgeir

Les også

Slik svarer Hareide på TKs åtte spørsmål om sin tillit til vegvesenet

Les også

Hareide: – Statens vegvesen har gjort en veldig god jobb

Kommentarer til denne saken