Denne saken er for viktig å se bort ifra. For dette går grunnleggende inn i hvordan vi ønsker at Kristiansund skal være i framtiden, hvordan vi forvalter våre ressurser og graden av realisme vi skal tolerere i politikken som våre folkevalgte fører på vegne av oss selv.

For hva handler denne saken om? Jo hør her, og dette er offentlig tilgjengelige fakta:

Kristiansund kommune skal i Bolgneset planere ut et næringsareal på 1084 dekar. Et areal som til sammenlikning tilsvarer en nær 400 meter bred linje som strekker seg fra Sørsundbroa og helt ytterst ut i havgapet i Karihola.

Eller sagt på en annen måte: Omtrent som Dale og Torvhaugan til sammen. Her skal det blant annet «legges til rette» for et såkalt «havforskningssenter» og andre «interessenter» som ingen vet hvem er.

Lengden er på hele 2 kilometer.

Foruten ødeleggelsen av miljøet på land og i vann så vil denne raseringen, noen kaller det utbygging, ha en varighet som tilsvarer begge verdenskrigene.

I dette ligger også veiutbygging og annen infrastruktur samt støy, støv og andre ting som kanskje ikke gjør det så greit å være nabo dette tiåret. Hverken på Frei, på Nordlandet eller på Innlandet.

Les også

- Naive og lettlurte politikere

To partier vil ha ny votering om Bolgneset

Omstridte planer fikk ja: – Vi trenger ny aktivitet og nye arbeidsplasser

Bedre blir det heller ikke av at mesteparten av bygningene likevel skal være kontor, virkelig?! Og massene som ikke blir brukt til utfylling finnes det ingen kjøpere på. For det er jo ikke akkurat et underskudd i markedet.

Det er ingen garanti for at dette ikke blir et øde sår i naturen. Alt i denne planen kan gjøres på alternative plasser med tilsvarende ønsket vekst i nye arbeidsplasser. Per i dag så er det hele ren ønsketenkning.

Jeg håper bystyret virkelig vet hva de stemmer over denne gangen, dette dreier seg om mye mer enn politisk tilhørighet. I verste fall kan dette vise seg å være den dårligste politiske beslutningen i byens snart 280-årige historie.

Jeg anbefaler flest mulig å se på området og omfanget av det som er i ferd med å skje med egne øyne. Dette er en utrolig fin del av Kristiansund som hører til oss alle og som vi burde ha en felles egeninteresse i å bevare akkurat slik, både for oss og framtidige generasjoner.