– Vi er glade for å kunne støtte opp om kulturfeltet ved å gi tilskudd til lokale kulturbygg, sier Henrik Stensønes.

Han er fungerende leder for kultur-, næring- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune. Bevilgningen ble vedtatt tirsdag 30. august, og er et årlig tilskudd fra spillemidlene som går til arenaer for kulturell aktivitet. Dette skriver Møre og Romsdal fylkeskommune på sine hjemmesider.

På Nordmøre har Sunndal Museumslag og IL Havørn/Averøy fått midler. Hustadvika kommune har også fått midler.

Støtte fra tilskuddsordninga kan gå til blant annet kulturhus, flerbrukslokaler, spesiallokaler for kunst og kultur som bibliotek, museumsbygg, scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for bildekunst. Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg.

– Dette betyr at potensialet for ordninga er stort. Det er nok mange flere som kunne ha søkt om disse tilskuddene. Derfor håper vi ordningen blir tilført mer midler også, sier Stensønes.

Søker KulturbyggKommune Beløp
Aukra kommuneAukra kulturhus Aukra1.082.000
IL Havørn/AverøyØytun kulturarenaAverøy405.000
Sunndal MuseumslagUtendørs kulturarenaSunndal 421.000
Hustadvika kommuneUtescenen i Eide sentrumHustadvika856.000
Vestnes kommuneFolkebibliotekVestnes653.000
Ungdomslaget Frihug Ljosvang kulturhus Vestnes200.000