Deler ut utstyr til 4,5 millioner kroner for å bekjempe spøkelsesfiske

Av

Med økonomisk støtte fra Handelens Miljøfond, deler nå teknologiselskapet Resqunit ut gratis gjenfinningsutstyr til en verdi av 4,5 millioner kroner til landets leppefiskere.

DEL

Milliongaven som skal bekjempe lakselusa melder Resqunit om selv i en pressemelding.

Finnes langs store deler av kysten

Leppefisk finnes langs store deler av norskekysten og er en gruppe fisk som spiser lakselus. Den har blitt populær som et alternativ til kjemisk avlusing av oppdrettsfisken. Oppdrettsnæringen betaler derfor godt for artene.

Fisket etter leppefisk har av den grunn vokst seg til et betydelig fiskeri. Bare i 2019 ble det fisket omtrent 19 millioner fisk med en førstehåndsverdi på nesten 330 millioner kroner.

Mistede teiner fanger dyr i lang tid

- Dessverre medfører den store økningen i fisket at flere teiner mistes og blir liggende igjen på sjøbunnen. Disse teinene fanger dyr i årevis og kan ødelegge fangst og dyreliv i mange år fremover. Dette er også kjent som “spøkelsesfiske”. Dykkerklubber langs hele kysten rapporterer om store mengder leppefisk-teiner på sjøbunnen.

Med hjelp fra Handelens Miljøfond kan nå Resqunit As lansere en pilottest av sitt nye produkt, som gjør det mulig å hente opp teiner som mistes på sjøen. Når en teine blir liggende i sjøen over lengre tid, utløses en flyteenhet og man kan trekke opp teinen fra sjøbunnen.

På denne måten reduseres både spøkelsesfiske og plastavfall i havet.

- Vi håper at så mange som mulig av de som mottar utstyret blir med på piloten, og gir oss viktige tilbakemeldinger. På denne måten kan vi gjøre produktet vårt enda bedre, sier oppfinner og produktansvarlig Dag Frode Aasnes i Resqunit AS

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken