Fredag arrangeres Verdiskaperkonferansen, etter ett års pandemipause. I tillegg til en rekke foredrag skal også årets Verdiskaperpris deles ut. Tema for årets konferanse er vekst og verdier, ifølge arrangøren Sparebank 1 Nordmøre.

– Det er direkte myntet på det prisen er etablert for: Å stimulere til vekst og utvikling av næringslivet på Nordmøre, forklarer Even Gaarde-Landre.

Arrangørene mener de har lagt opp til et variert og godt program for konferansen. De trekker fram at talerne er både dagsaktuelle og profesjonelle.

– Det er et spennende og aktuelt program med gode innledere. Vi er stolte av å ha landet et godt program, sier Liv Dalsegg.

Dekker de store krisene

Det er tydelig at programmet bærer preg av verdenssituasjonen. Blant utdeling av Verdiskaperprisen og snakk om gründervirksomhet finner man nemlig flere pek til hva som foregår i verden.

Blant foredragene finner man titler som «Hvordan lede i tider med stor usikkerhet» av Bente Sollid Storehaug, og «Global økonomi – lokal verdiskapning» av Harald Magnus Andreassen.

– Vi starter og slutter internasjonalt. Så kan vi bygge opp det lokale innimellom, sier Monica Eeg.

– Vi tar det store overblikket først, med den geopolitiske og makroøkonomiske situasjonen globalt, og hvordan det påvirker oss på det lokale nivået, forklarer Gaarde-Landre.

Konferansier for dagen og sjefredaktør i Tidens Krav, Ole Knut Alnæs, mener det viser at programmet er dagsaktuelt.

– Det er aktuelt i den forstand at det dekker de store krisene. Skatt, strøm og krig.

Gaarde-Landre påpeker videre at selv om programmet i seg selv er interessant, er konferansen også en god arena for nettverksbygging. Han får støtte av administrerende direktør Allan Troelsen.

– Det å bygge nettverk på denne måten er en viktig del av vår rolle som bank.

Deler ut pris

Hovedattraksjonen vil for mange være utdelingen av årets Verdiskaperpris. På konferansens nettsted forklares det at «prisen skal gå til en bedrift/organisasjon/privatperson på Nordmøre som basert på framtidsrettede og nyskapende ideer kan vise til konkrete prosjekter og/eller aktiviteter med positive ringvirkninger for Nordmøre».

Troelsen forteller at det er satt ned en jury som skal velge vinneren av prisen, og at det har kommet mange innspill til aktuelle kandidater. Prisen skal være en anerkjennelse av vinnerens bidrag til lokalsamfunnet.

– Vi liker alle å bli sett, og at andre setter pris på arbeidet vi gjør. Vi skal gi en honnør til noen som har gjort noe bra for fellesskapet, forklarer Troelsen, som mener det er viktig å framsnakke hverandre.

Han tror konferansen vil være en suksess, og viser til gode påmeldingstall. Tirsdag har det kommer 120 påmeldinger, og arrangøren venter fremdeles at flere vil melde seg på før fredag.

– Det virker som det er bra respons, og det har kommet mange påmeldinger allerede.

For ordens skyld: Tidens Krav er samarbeidspartner til Verdiskaperprisen.