Det skriver statsforvalteren i Møre og Romsdal i en pressemelding.

Fredningen ble vedtatt av Miljødirektoratet i 2021.

– Men siden alle ikke ser ut til å ha fått det med seg, går vi ut med informasjonen på nytt, sier Geir Moen, seniorrådgiver i fiskeforvaltning hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Nordmøre – kun én bestand i svært god stand

Årsaken til at sjøørreten er fredet i mars og er april, er fordi sjøørretbestanden er svak i store deler av Møre og Romsdal.

Ifølge en rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, var kun tre prosent av 209 vurderte vassdrag i fylket – det vil si sammenhengende system for elver, bekker, innsjøer og isbreer innenfor et nedbørsområde – i god eller svært god stand i 2022.

61 prosent hadde dårlig eller svært dårlig tilstand.

Nordmøre hadde kun én bestand i svært god tilstand, mens fire var vurdert i god stand.

– Nye regler vil bli annonsert

En sjøørret kan bli gammel og ha mange sjøopphold, står det i pressemeldingen. Derfor er det viktig at uttaket ikke blir for stort.

– Du skal derfor ikke fiske etter sjøørret i mars og april. Dersom du under fiske etter saltvannsfisk får sjøørret i disse månedene, må du slippe ut igjen fisken, sier Moen.

Sjøørreten er imidlertid fredet hele året i Sunndals- og Tingvollfjorden til Krifast.

– I disse sonene har fiskereglene vært på høring, og nye regler vil bli annonsert når de er klare.

Den 22. mars 2021 skrev Statsforvalteren følgende på sin nettside:

«Fiske etter sjøørret i Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39 (Krifast) er stengt hele året.»

Det er Statens naturoppsyn som har oppsyn med at fiskeforbudet blir fulgt. De tar imot tips om ulovlig fiske via Miljødirektoratet sin nettside eller direkte på telefon og e-post.

Les også

Kjemper i verdenstoppen med havørnbilde fra Smøla