Vi har sett det lenge nå. Grumset som følger i kjølevannet av tapte saker på Nordmøre.

Mer eller mindre uhildete personer som uttrykker sine meninger i sosiale medier eller i kommentarfeltene i lokalavisa. Personer som gjør krav på å ha monopol på de rette holdningene og den rette trua, enten det gjelder sykehussaken, Møreaksen eller regiontilhørighet, etc.

Personer som ikke kjenner til, eller ikke respekterer de demokratiske handlingsrommene, fordi de har den eneste rette tro.

I lang tid har dette gått under radaren for hva vi aksepterer av ytringer i sosiale medier. Helt til det tar fullstendig av i kommentarfeltene etter at Jan-Erik Larsen, som en nøytral kommentator i TV 2, ytrer sin mening om hvem han tror blir ny helseminister etter årets stortingsvalg.

Reaksjonene ble så voldsomme at Larsen måtte gå ut på sin Facebook-konto for å forklare sine refleksjoner, samtidig som han tar et oppgjør med enkelte ytringer.

Jan-Erik er en sterk person som har vært ute en vinternatt før. Han har et støtteapparat både hjemme og ute som følger opp. Det er jeg ikke bekymret for, men jeg er bekymret for den nordmørske folkesjela som holder på å forvitre.

Nordmøringene har alltid sett på seg selv som et raust og imøtekommende folkeslag, og vi er godt trent på å møte andre med disse egenskapene.

Er det slik at tapte slag og muligheter er i ferd med å forandre på dette imaget, og vi lar oss forføre av misnøye og negative tanker om alle som ikke støtter oss?

Arbeiderpartiet tapte valget på Nordmøre og i Kristiansund. Årsaken er sikkert mange, men det faktum at vi ikke har greid å skaffe til veie de samme garantiene fra sentrale krefter slik som Senterpartiet jobbet fram, er nok en medvirkende årsak til dette nederlaget.

Likevel ble vi sterke nok til å bidra til at det ble forandring i regjeringslokalene, og med statsministeren og den største gruppa i neste stortingsperiode skal vi gjøre det som står i vår makt for å snakke Nordmøre og Møre og Romsdal sin sak i Oslo.

Vi har ikke gjort opp status på verken regjeringskabalen eller andre viktige områder som gjelder vår distrikt, men vi lover å holde oss innenfor en anstendig og forutsigbar meningsutveksling som ikke bidrar til å skitne til den offentlige debatten verken i sosiale medier eller andre forum.

Senterpartiet har lagt lista høyt for sine føringer i de kommende regjeringsforhandlingene og jeg håper de lykkes med sin plan. Så skal vi love og bruke den nye situasjonen landet er kommet opp i til å påvirke i vår garderobe.