Gå til sidens hovedinnhold

De eldre skvises ut fra samfunnet – nå er det nok!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leve hele livet – er en kvalitetsreform for eldre som ble fremmet av Regjeringen Erna Solberg og ble vedtatt i 2018 Meld. St. 15 (2017–2018). Kvalitetsreformen satte søkelys på og skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn der alle blir inkludert.

Noe må ha gått helt galt på veien. I stedet for å legge til rette for de eldre i samfunnet, så opplever mange at de i stedet nå skvises ut fra samfunnet.

Fra reformdokumentet kan vi lese om intensjonen:

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge.

Aldersvennlig og aldersvennlig Fru Blom:

Samtidig så oppleves det i stedet at det innføres stadig endringer i samfunnet og ofte fra offentlige etater som i stedet gjør hverdagen mye vanskeligere for mange eldre. Et av de største problemene for mange eldre er den raske innføringen av digitale løsninger og krav til kunnskap og bruk av disse.

Her er et par eksempler:

Det blir umulig å få kjøpt seg en billett på buss og tog, dette skal nå skje elektronisk. Dette innføres nå uten å ta hensyn til at mange eldre ikke har kunnskaper eller behersker disse løsningene. At bussruter og togtabeller forsvinner og erstattes med såkalte QR-koder gjør det heller ikke bedre og helt umulig å forstå for mange eldre. Da blir det til at man holder seg hjemme og blir mer isolert i stedet for mer inkludert i samfunnet.

Et annet eksempel er at valgkortene til årets Stortingsvalg nå også gjøres digital. I tillegg så har enkelte butikker nektet å ta imot kontanter ved betaling, ja enkelte krever til og med at betaling skjer via Vips. Vi kunne listet opp en mengde med andre eksempler på den digitale endringen for de eldre, det er nok å ta av.

Mange eldre blir fortvilt, forbannet og resignert over utviklingen. Tiden er inne til å si klart fra at nå er det nok.

Pensjonistpartiet mener at den digitale utviklingen ikke tar hensyn til at mange eldre ikke har eller behersker den digitale hverdagen.

Vi krever at det må lages rutiner og at det finnes løsninger som også ivaretar de eldre sin situasjon. Først da kan man snakke om et aldersvennlig samfunn.

Kommentarer til denne saken