– Det vil sannsynligvis bety et svakere, og mindre robust fødetilbud, både for Kristiansund- og Molderegionen. Så jeg håper det ikke blir utfallet av dette her, sier Dahl til NRK Møre og Romsdal om nyheten om at den nye regjeringen vil bevare fødeavdelingen i Kristiansund også etter det nye fellessykehuset skal stå klart i 2025.

Han mener det vil være negativt med to fødeavdelinger såpass tett på hverandre og at det beste vil være at tilbudet samles på Hjelset etter at sykehuset er ferdig.

I tillegg til at man skal beholde fødeavdelingen i Kristiansund, står det også i den nye regjeringsplattformen at en videreføring av fødetilbudet ikke skal forringe kvaliteten i helsetilbudet i regionen for øvrig.

Han sier ellers at han er glad for at plattformen til de nye regjeringspartiene slår fast at det nye fellessykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt, men mener at det er noe uklart hva som vil skje med fødeavdelingen i Kristiansund etter SNR står klart.

– Vi får se hvordan dette skal tolkes videre, men jeg opplever det som litt utydelig hva som skal skje etter 2025, sier ordføreren.