Dahl ut mot flytting av arbeidsplasser fra Molde til Kristiansund

Framlegget om flytting av arbeidsplasser er forhastet, dårlig begrunnet og dårlig konkretisert, mener Torgeir Dahl.