Hvert år siden 1988 har 31. mai vært verdens tobakksfrie dag. En dag for å informere om konsekvensene ved tobakk og en dag for å inspirere til tobakksslutt. De siste tiårene har røyking gått betydelig ned i Norge, men fortsatt står røyking og tobakk for betydelige helsekonsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Både i Norge og internasjonalt. Derfor er dagen minst like viktig dag i dag, som den var for 34 år siden.

Det er estimert at mer enn 1 milliard mennesker i verden er tobakksrøykere, og at over 7 millioner mennesker dør hvert år som følge av røyking. Vi står i en global tobakksepidemi, som i årene fremover vil gi økte kostander både for helsen og økonomien. Store studier har vist at minst 50 prosent av langtidsrøykere vil dø av årsaker som en direkte følge av røyking, og at røykere har en gjennomsnittlig levetid som er 10 år kortere enn de som aldri har røykt.

For oss i LHL har kampen mot tobakksindustrien vært sentral i flere tiår, fordi vi vet at tobakk er sterkt forbundet med å utvikle eller forverre astma, og utvikle kols, hjerte- og karsykdommer. LHL jobber for at Norge deltar i det viktige internasjonale arbeidet for tobakksbekjempelse, at vi har strenge nasjonale reguleringer og at kommunene bidrar til at det skal være lett å oppholde seg på steder uten å bli eksponert for tobakksrøyk og at det skal være lettest mulig å slutte. Men vi heier også på alle de som tar det tøffe og kloke valget om å stumpe røyken. Vi vet det ikke er lett, men vi vet så alt for godt hvor viktig det er for å ta vare på helsen sin.

Derfor vil vi på årets tobakksfrie dag benytte anledningen til å oppfordre nettopp deg som tenker på å slutte til å bruke denne vittige dagen til å gjøre nettopp det; Stump røyken.

Hva kan du gjøre for å stumpe røyken?

1. Du kan bestemme deg for i dag skal røyken stumpes. For godt.

2. Du kan laste ned Slutta-appen, som er en personlig hjelper og motivator for deg som skal slutte med røyk eller snus. Appen gir daglige motivasjonsmeldinger, råd og tips, og den beregner fra dag til dag hvor mange kroner man sparer på å være tobakksfri.

3. Du kan følge siden Slutta – din røykeslutt på Facebook, som er en side for deling av erfaringer med røykeslutt.

4. Du kan kontakte din lokale frisklivssentral, som gir deg hjelp til røykeavvenning, individuelt og/eller i gruppe.

5. Du kan kontakte fastlegen din for å snakke røyke- og snusslutt. Det kan hende du trenger hjelpemidler som nikotintyggis eller -plaster.

6. Du kan si til nære og kjære at nå har du slutta og at de må gi støtte og oppmuntring i tiden som kommer.

Vi i LHL heier på deg, og ønsker deg lykke til!